Jei savo pašto dežutėje netikėtai radote pakvietimą į šį bene labiausiai pasaulyje žinomą austriškų šokių pokylį, nepradėkite panikuoti ir blaškytis po laiptinę – išeitis yra.

Tikrovėje norint patekti į šį šokių pokylį, būtina nusipirkti kvietimą, kuris tradiciškai yra parduodamas kaip „vienas porai”, vadinasi, jei radote tokį pašto dėžutėje, kažkas išties nori Jus pradžiuginti, ir turite pasukti galvą, su kuo į jį eisite. Tačiau tai dar ne viskas. Dauguma svečių tradiciškai rezervuoja ir staliukus. Visa tai galima padaryti Pokylių biure, kuris atidaromas trys mėnesiai iki paties pokylio pradžios. Ir, matyt, būtina šiek tiek paskubėti – pvz., pačioje Austrijoje bilietų ar laisvų staliukų nebelieka jau prieš porą savaičių iki paties renginio.

Visos lėšos, gautos už kvietimus, staliukų rezervaciją, surinktos iš labdaringos loterijos, Pokylio organizacinio, globėjų ir garbės komitetų sprendimu yra skiriamas labdarai.

Išskirtinė austriškų pokylių savybė – tinkama ir nepriekaištinga vakarinė apranga. Moterims – formali vakarinė apranga – ilga vakarinė suknelė iki batelių, pageidautina ilgos, iki alkūnių arba virš jų pirštinės, klasikiniai bateliai; vyrams – smokingas (juoda peteliškė, juodi klasikiniai batai) arba frakas (balta peteliškė, lakuoti klasikiniai batai). Leidžiami tautinis kostiumas arba paradinė karininko uniforma. Galima segėti valstybinius apdovanojimus. Šokti vienais marškiniais (be švarkų) Pokylio metu nepriimtina. Kokteilių vakarėlio ar klubinė apranga Pokylio metu taip pat nelabai pageidaujama. O netinkamai apsirengę asmenys gali būti išvis neįleidžiami į salę. Kaip apsirengti, kaip elgtis Pokylio metu patariama ir per išankstines šokių pamokas. O daugiau naudingos informacijos galima rasti, žinoma, ir portale elegancija.eu.

Vilniaus Rotušėje vykstančio pokylio durys atidaromos 21.00 val., svečių laukiama atvykstant nuo 21.15 val. Pokylio pradžia 21.30 val., jis baigiamas 2 val. ryte (Austrijoje pokyliai vyksta iki 5 valandos ryto)

Pagal senovinę tradiciją, Pokylį pradeda studentų ir jaunimo grupė, kuri šoka specialiai jiems sukuriamą šokį. Šie šokėjai turi lankyti organizuojamas šokių pamokas, apsirengti pagal tradicinius reikalavimus – merginos baltomis suknelėmis, vaikinai su smokingais (juoda peteliškė) arba frakais (balta peteliškė).

Pokylio metu svečiai maloniai leidžia laiką šokdami nuostabius austriškus, tradicinius, pramoginius, šiuolaikinius šokius. Čia groja du šokių muzikos orkestrai ir/arba šokių muzikos ansamblis, jiems pritaria žymūs operos ir estrados dainininkai. Vakaro metu priimta šokti ir dainuojant solistams. Pokylyje įprasta vaikščioti, bendrauti su kitais svečiais, šokdinti kitas damas. Vidurnaktį šokamas tradicinis vidurnakčio kadrilis iš J.Strausso operetės “Die Fledermauss”. Vakaro metu geriami įvairūs gėrimai, kurių įsigyjama bufete arba kavinėje. Čia taip pat galima užkąsti, nes Pokylio metu nebūna formalių pietų. Svečiai dalyvauja labdaros loterijoje, kurioje laimima vertingų prizų. Visos Pokylio damos ir merginos pagal tradiciją gauna dovanėles. Pokyliui pasibaigus, svečiai eina į kavines arba restoranus, valgo tradicinį pokylio valgį – naktipiečius – vengrišką guliašą ir geria alų.

Daugiau informacijos:

www.vienos-pokylis.com

DEBIUTANTAI

Debiutantai – tai, žinoma, studentų ir jaunimo poros, dalyvaujančios Pokylio pradžios iškilmėse. Jaunimo komiteto nariams dvi savaitės iki pokylio yra organizuojamos specialios šokių ir etiketo pamokos, kurias lankyti privaloma. Pagal austriškų pokylių tradiciją, jie prisistato šokiu. Jauni žmonės parodo, kad jau yra subrendę, išauklėti, moka tinkamai apsirengti, bendrauti, šokti – kitais žodžiais, elgtis pagal visuomenėje priimtas taisykles. Debiutantų aprangai taikomi ypač griežti reikalavimai yra etiketo pavyzdys visiems:

Merginų apranga – ilgos baltos vakarinės suknelės iki batelių, balti klasikiniai bateliai. Pageidautina ilgos pirštinės, siekiančios virš alkūnių ar iki pečių.

Vaikinų apranga – juodas smokingas (juoda peteliškė) arba juodas frakas (balta peteliškė), juodi klasikiniai batai. Galimi tautinis kostiumas arba paradinė kariškio uniforma. Galima segėti valstybinius apdovanojimus.

Daugiau informacijos:

www.vienos-pokylis.com

DEŠIMT ESMINIŲ PATARIMŲ, KAIP TEISINGAI ELGTIS ŠOKIŲ METU

„Apsilankius pasilinksminime, jeigu tau yra nepažįstamų, susipažink su jais, o ypač su poniomis.

Jeigu gauni „pūslę“, t.y. su tavimi neina ponia šokti, nevaidink įsižeidusio. Būk ir toliau linksmas.

Elkis padoriai ir sek savo kūno laikyseną šokant. Negniaužk kumšties poniai apkabinta ranka. Ponia tenenaudoja vyro nykščio vietoj turėklo.

Šok tik tuos šokius, kuriuos moki.

Šokdamas nesikraipyk ir nesivaipyk.

Šok muzikos ritme, venk stumdymųsi.

Per daug nekalbėk šokdamas, bet ir nebūk nebylys.

Užmynęs partneriui ant kojos ar susidūrus su kita pora, nepakanka sušukti „oplia“. Reikia atsiprašyti kaip reikiant.

Nešok išsižergęs, nes mindžiosi savo partnerei kojas.

Baigęs šokį, nepalik ponios vienos, bet nuvesk ją į vietą.

Iš „Šokių vadovėlis. Pagal C.Hengel ir F.Diselhorst vadovėlius”, antra papildyta laida. Trys lelijos. Kaunas. 1940“

www.vienos-pokylis.com