Žinau, žinau. Tai sunku. Visada sunku prašyti. Dar sunkiau prašyti kitų žmonių atsisveikinti su savo sunkiai uždirbtais pinigais. Nes jie gali paklausti „kam“? Ir sunku turėti paprastą atsakymą, paaiškinantį, kam.

Prašyti pinigų iš principo yra gėda. Tačiau tik tikr entuzaistai suvokia, kad tai – didelės privilegijos ir paslaugos suteikimas. Nes Tu kvieti žmones dalyvauti veikloje, kuri yra svarbi. Tu pardavinėji ne prekę ar paslaugą. Tu pardavinėji svarbą. Ir atmink, žmonės nedaro nieko bloga, kai mano, kad gali pakeisti pasaulį.

Tau tereikia tik jų paprašyti tą pasaulį pakeisti.

Donorų atžvilgiu, labdara iš esmės yra pagalba kitiems žmonėms susieti jų aistrą su teisingais tikslais. Geras labdaros organizatorius niekada neįkalbinėja donorų aukoti. Geras labdaros organizatorius suteikia donorams galimybę susivokti, kas jiems rūpi. Ir kai donorai patiki, kad jų pačių aistra yra svarbiausias dalykas, finansinė transakcija tampa visiškai antraeilis dalykas. Žinoma, kad geri žmonės visada aukoja pinigus, laiką ir savo aistrą. Todėl gerai organizuotame labdaros vakarėlyje svarbiausi klausimai išlieka tik kam ir kiek?

Kad labdaros vakarėlis įvyktų kuo efektyviau ir prasmingiau, laikykis šių paprastų patarimų, kurie ir yra galingi būtent savo paprastumu.

PAŽINK SAVO DONORUS

Kokiuose renginiuose jie dalyvauja? Ką jie kalba viešoje erdvėje ir privačiuose pokalbiuose? Kas jiems rūpi? Kas juos jaudina? Graudina? Ar jie jau aukoja kokiam nors kilniam tikslui? Kas sustabdo juos nuo aukojimo? Ką jie kalba apie tuos labdaros projektus, kuriems reikia pinigų?

PASISTENK NENUSTEBINTI DONORŲ SAVO PRAŠYMU AR KVIETIMU

Sakoma, kad jei donoras nustemba, išgirdęs prašymą aukoti ar dalyvauti, vadinasi, kažkas blogai. Negailėk savo laiko ir energijos kalbėdamas apie tą projektą ar siekį, kurį reikia paremti. Donoras turi suvokti, kad tam reikia aukos.

NEBŪK NUOBODUS

Dauguma Tavo pažįstamų žmonių yra nuobodūs. Kodėl? Nes būti nuobodžiu yra saugu. Banalus dėstymas apie priežastis aukoti migdo žmones. Kodėl? Nes jie pradeda jaustis saugiais. Todėl būk aistringas, pademonstruok, kaip pats tiki savo projektu ar siekiais. Atmink, šiuose reikaluose svarbiausia yra ne graži „PowerPoint“ prezentacija, bet buvimas nenuobodžiu. Dažnai pats klausk auditorijos – „kaip manote, kas mums yra sunkiausia šioje veikloje?“ Provokuok jų reakciją, ir gyvai reaguok pats. Būtina, kad donoras patikėtų Tavo entuziazmu, suprastų Tavo entuziazmą, pats pajustų entuziazmą. Donorui su Tavimi neturi būti nuobodu.

PRAŠYK JŲ PATARIMO

Sena hebrajiška taisyklė sako: „Paprašysi pinigų, gausi patarimą. Paprašysi patarimo – gausi pinigų“. Visi šio pasaulio žmonės nori vieno dalyko – būti išgirstais. Patarimo prašymas reiškia galimybę jiems išsakyti savo slapčiausias svajones ir didžiausias baimes. Patarimo prašymas donorui leis pasijusti vertinamu ir svarbiu. O jis juk toks ir yra! Jis yra vienas iš tų, kurių entuziazmas ir tikėjimas sprendžia globališkiausias pasaulio problemas. Jis yra neatsiejama tų sprendimų dalis.

TAVO SLAPTAS GINKLAS YRA NUTYLĖJIMAS

Neišsigąsk – nutylėjimas dar nereiškia teisybės slėpimo nuo kitų. Šio patarimo logika yra ta, kad mūsų kultūrinė aplinka netoleruoja tylos. Mes nesąmoningai norime ją užpildyti, todėl ir ekstravertas yra geresnis pardavėjas nei intravertas. Tačiau labdaros renginyje kartais tyla yra iškalbingesnė nei žodžiai.

Pavyzdžiui:

BLOGAS ENTUZIASTAS: Kas Jums atrodo svarbiausia aplinkos apsaugos problema?

DONORAS: Manau, kad aplinkos apsauga turi daug problemų. Manau, kad didžiausia problema yra tai, kad mes darome aplinkai žalą, patys to nesuvokdami.

BLOGAS ENTUZIASTAS: Taip! Taip! Štai kodėl mūsų projektas X yra toks svarbus. Leiskite Jums ją pristatyti – lia lia lia, bu bu bu… Ir t.t.

Nedaryk taip. Pabandyk kitokią dialogo formą:

GERAS ENTUZIASTAS: Kas Jums atrodo svarbiausia aplinkos apsaugos problema?

DONORAS: Manau, kad aplinkos apsauga turi daug problemų. Manau, kad didžiausia problema yra tai, kad mes darome aplinkai žalą, patys to nesuvokdami.

GERAS ENTUZIASTAS: Kaip įdomu… (nutyla ir žiūri į Donorą susidomėjęs).

Tokiu atveju, Donoras privalo kalbėti toliau, siekdamas užpildyti tylos pauzę. Žodis po žodžio, ir Donoras jau pats kalba apie tai, kaip svarbu turėti Projektą X, kuris yra jau ir Jo svajonių programa. Juoba kad Tu renki pinigus būtent JO svajonių projektui, ne savo, ar ne?

KAI PRAŠYSI, PRAŠYK AIŠKIAI

Neversk donorų atlikti papildomus namų darbus ir prašyk konkrečios sumos. Kodėl tai svarbu? Nes tai nuima naštą nuo donoro pečių galvojant, kokio dydžio auka yra svarbi ir reikalinga. Jie nieko nežino apie Tavo projekto ar kampanijos situaciją. O Tu žinai. Padėk jiems. Padėk jiems padaryti savo gerą darbą.