Kiekviename vakarėlyje ateina tas baisusis momentas, kai pokalbis patenka į aklavietę. Visi apšnekėti, viskas išsakyta, dirbtinis juokas paskutinį kartą nuaidi Jūsų buto skliautais. Ką daryti? Nieko baisaus. Sumaišote dar vieną kokteilių partiją ir pasiūlote žaidimą. Ne „Monopolį“ ar kortas, bet kažką tokio, kas suteiktų progą visiems išsikalbėti ir betarpiškai jame dalyvauti.

 

Tokio, kaip trumpos loginės užduotys. Paprastos – Jūs papsakojate trumpą istoriją, kuri baigiasi klausimu. Svečiai klausinėja bet ko, susijusio su Jūsų papasakota istorija ir taip logine seka prieina prie teisingo atsakymo. Nebūtina joks matematinis išsilavinimas ar ypatingi gebėjimai. Pakanka tik logiško mąstymo. Netgi patys didžiausi tyleniai gali šiame žaidime dalyvauti (o ir dalyvauja) taip pat aktyviai, kaip ir visi kiti – žinoma, jei sugebėsite jas pakankamai jausmingai papasakoti. Na, o tie, kurie yra viskam abejingi, pernelyg įkaušę ar ypač susireikšminę, tegu pasėdi ir pasiklauso, kaip šneka už juos protingesni žmonės.

 

Štai kelios istorijos. Pabandykite teisingus atsakymus atrasti pats. Jei įstrigsite, siųskite nuolankų prašymą adresu giedrius.drukteinis.drukteinis@gmail.com, ir netruksite gauti teisingus atsakymus.

 

1. Aš pasiskolinau iš Marijono Mikutavičiaus dešimt litų. Netrukau juos pamesti. Tada susitikau Andrių Mamontovą ir iš jo pasiskolinau penkis litus. Taigi, jau buvau skolingas jiems abiem penkiolika litų, bet kišenėje turėjau penkis, gautus iš Mamontovo. Nusipirkau du jogurtus po vieną litą. Kišenėje liko trys litai. Netikėtai susitikau Marijoną ir jam grąžinau dalį skolos – kišenėje likusius tris litus. Likau jam skolingas septynis. Taigi, dabar esu Marijonui skolingas septynis litus,  Mamontovui – penkis litus, ir turiu du jogurtus po litą. Suskaičiavus gaunasi keturiolika litų. Kur dingo dar vienas litas?

 

2. Du medžiotojai išėjo iš savo pagrindinės stovyklos ir nukeliavo į pietus 25 kilometrus. Tada pasuko į rytus ir nužingsniavo dar 25 kilometrus, staiga užtiko mešką ir ją nušovė. Po to grįžo į savo pagrindinę stovyklą, esančią lygiai už 25 kilometrų. Kokios spalvos buvo jų sumedžiota meška?

 

3. Vaikinas pakvietė merginą į kiną. Per pačią triukšmingiausią filmo vietą jis ją nudūrė. Kinui pasibaigus jie išvyko kartu iš kino teatro, ir niekas nepastebėjo, kad ji mirusi. Kodėl?

 

4. Lietuvis Plungėje atsivertė savo vietinį laikraštį ir perskaitė žinutę apie tai, kad graži lietuvių porelė  atostogavo Londone, ir tos poros moteris užsimušė iškritusi iš dešimto viešbučio aukšto. Plungiškis iškart paskambino policijai ir pranešė, kad tai ne savižudybė, o žmogžudystė. Jis buvo teisus. Iš kur jis tai galėjo žinoti?

 

5. Anglijos policija įsilaužė į tuščią pašiūrę, kurioje rado pasikorusį lietuvį. Pašiūrė buvo užrakinta iš vidaus, joje nebuvo jokių langų ir jokių baldų, ji buvo visiškai tuščia, neskaitant pakaruoklio. Virvė buvo pririšta prie kablio, įsukto lubose, trijų metrų aukštyje. Pakaruoklio kojos kabojo per metrą nuo grindų. Buvo aišku, kad tai savižudybė, tačiau kaip jam pavyko pasikarti tuščioje pašiūrėje be jokių baldų?

 

6. Jonas pabudo naktį nuo baisaus košmaro. Šalia jo lovos stovėjo staliukas, ant kurio gulėjo atversta knyga, mėtėsi stiko šukės ir telkšojo vandens balutės. Ant grindų taip pat mėtėsi stiko šukės, telkšojo dar daugiau vandens balučių, bet, svarbiausia, voliojosi Marytė. Ji buvo mirusi. Kaip ji mirė?

 

7. „Snoro“ banko darbuotojas Ivanas baigė darbą kartu su kitais banko darbuotojais 17:30. Tačiau kitą dieną atėjusį į darbą Ivaną prie banko durų pasitiko direktorius ir pranešė, kad Ivanas atleistas iš darbo. Už ką?