„Karoče. Užeina žydas į gojišką banką ir prašo 100 eurų paskolos. Bankas, neįpratęs prie tokių mažų paskolų, nustemba, ilgai ir karštligiškai svarsto, kokias palūkanas paimti, nutaria pareikalauti 10%. Žydas, sukrėstas tokio krikščioniško plėšikiškumo, vis dėlto sutinka. Bankas reikalauja užstato. Žydas sako: „va, stovi mano prabangus ‚Rolls-Royce‘, imkite jį, beširdžiai ateistai!“. Bankas apiformina popierius, žydas įvaro savo „Rolls-Royce“ į banko kiemą, palieka raktelius, pasiima 100 eurų ir išvyksta. Po mėnesio žydas apsireiškia į tą patį banką, atiduoda 100 eurų, sumoka 10 eurų palūkanų, pasiima mašinos raktelius ir eina pro duris. Vienas jaunas bankininkas pasiveja jį ir pagarbiai klausia, o vis dėlto, kame reikalas – kam jam reikėjo tų 100 eurų? Žydas, sužavėtas nuoširdžios jaunuolio pagarbos ir mandagumo, atsako: „turėjau išvykti mėnesiui, todėl reikėjo rasti vietą parkingui savo mašinai. Supratau, kad pigiausia ją laikyti – pas jus, mažiau, kaip už 10 eurų mėnesiui neradau“.