Taip nei iš šio, nei š to besitrinant po namus žvilgsnis užkliuvo už senos knygos lentynoje „The Wicked Ways of Malcolm McLaren“ – apie buvusį „Sex Pistols“ sukūrėją ir vadybininką, nūnai jau mirusį Malcolmą McLareną – legendinį sukčių, entreprenerį, dainininką, menininką, „pankų revoliucijos“ pradininką, sovietinėje spaudoje vadintą „vertelga“ ir kitokiais paniekinančiais terminais. Moterims labiau pažįstamą kaip tokios išsigimėlės, pasivadinusios dizainere Vivienne Westwood vyrą.

Pavarčiau tą 20 metų senumo leidinį, prisiminiau ūmiai, kokią nuostabią jis turėjo priežastį nesitvarkyti ar neplauti indų savo ir Westwood namuose, kai ta kvaiša imdavo jį ūdyti, girdi, „susidėk šmotkes į vietą“, „išsiurbk kilimą“ ar ką nors panašaus. Į tai Malcolmas McLarenas atsakydavo: „Aš esu džentelmenas ir net neturiu moralinės teisės būti tokiose vietose, kurios yra nešvarios ir sujauktos, todėl išeinu ir negrįšiu, kol šitas būstas nebus išvalytas ir sutvarkytas!“ Ir išeidavo, ir tūsindavosi, kol Vivienne Westwood ant kelių ir nuostabiai iščiustyto būsto vaizdu jo nepriprašydavo grįžti.

Pabandžiau ir aš kadaise tokią otmazkę pasakyti savo žmonai, iškart gavau į galvą. Toli mums dar iki Anglijos kultūrinio lygio!