„Kodėl madinga kovoti su patyčiomis tik jaunimo tarpe? Kodėl išleidžiame iš akių tai, kas vyksta kitose visuomenės sluoksniuose. O ką, jeigu pasirodytų tokia žinia – „Iš Liaušių senelių namų, nepakeldamos senukų patyčių, pabėgo net penkios senutės“. Ir ką? Atsirastų dosnus finansavimas papildomiems socialinių darbuotojų etatams, akcijai „Senjorai – prieš patyčias!”, bukletams, aiškinantiems, kaip duoti atkirtį kibiems ir sarkastiškiems senukams? Nė velnio! Senukų smurtas toliau siautėtų nežabojamas“.