„Karoče. Veiksmas vyko Vilkaviškyje. Viena pilietė, besiverčianti chiromantija ir delnų skaitymu,
grižusi namo užtiko vagį, kuris iškart šoko pro langą ir skubėjo pabėgti. Įtūžusi pilietė jam pavymui
pagrasino, kad jį prakeiks ir užkalbės visą jo giminę. Vagis tai išgirdęs taip persigando, jog grįžo
nuo pusės kiemo ir ją užmušė”.