„Sausakimšame teatre per spektaklį iš savo vietos staiga atstoja senyva žydė ir pradeda šaukti: „Daktarą! Daktarą! Ar salėje yra daktaras?” Vienas žiūrovas taip pat pakyla kitoje salės pusėje ir šūkteli: „Aš – daktaras! Kas atsitiko? Kuo padėti?” „Jūs – daktaras?” – sušunka jam žydė, – „ar nenorėtumėte vesti jaunos, gražios ir padorios žydaitės?”