„Priėjęs mokinys paklausė Meistro:
– O, pasakyk man, didysis Meistre! Kur gyvenimo prasmė? Kam visa tai? Iš kur mes atėjome ir kur link mes einame?
Ir atsakė jam Meistras:
– O iš kur man žinoti? Aš tik paprastas frezuotojas. Ir, ė, girdi, pasitrauk nuo mano staklių špindelio!”