Jei laisvę mylintys lietuviai klausėsi to, ką vakar Varšuvoje sakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, tai, tikiuosi, išgirdo svarbiausią Jo tezę: „Daugelis to pavojaus nemato, bet lenkai jį gerai pažįsta – tai galingas biurokratijos baubas, siurbiantis žmonių gyvastį ir turtą. Vakarai tapo didžiais ne dėka popierėlių stumdymo ar draudimų, bet dėka to, kad žmonėms buvo leista siekti savo svajonių ir keisti savo likimus“. (“This danger is invisible to some but familiar to the Poles: the steady creep of government bureaucracy that drains the vitality and wealth of the people. The west became great not because of paperwork and regulations but because people were allowed to chase their dreams and pursue their destinies.”)

Durnelis tas Trumpas, ane? Jis, matyt, niekada nebandė išgyventi Lietuvoje be valstybinių užsakymų ir be savivaldybės socialinių skyrių rūpesčio.