Ne. Smerkti save ar kitus žmones dėl jų minčių yra kvaila. Juk ir Tavo mintys apie genocidą dar nepadaro Tavęs genocido sumanytoju, jei neišsitrauki automato ir nepašventini aplinkinių švino lietumi? Jei esi vedęs ar bent jau su kažkuo draugauji, tačiau seki paskui svetimą merginą į tualetą ir ten ją realiai patvarkai, tai yra neištikimybė.