Mat, moterys mano, kad kažkokios moters egzistavimas šalia Tavęs jau yra šioks toks Tavo kokybės ženklas. Ir, beje, jų pretenzijos Tau auga proporcingai tos Tavo moters patrauklumui. Toks refleksinis instinktas yra užsilikęs nuo tų laikų, kai vyrai dar buvo dominuojanti rūšis šioje žemėje, beje – geriausiems atitekdavo geriausios, o kitoms belikdavo pasitempti ir stengtis patraukti to laimingojo dėmesį. Kalbant apie vedybinį žiedą ant Tavo piršto, gali būti, kad jis traukia tas moteris, kuriais išvis traukia blizgantys daikteliai. Tačiau dar daugiau yra tokių, kurioms vedęs vyras iš principo atrodo įdomesnis. Kodėl? Nes moterys yra labiau linkusios būti šalia vyrų, kurie yra linkę būti šalia moterų (ta pati elgsena yra būdinga ir balandžiams, beje). Tačiau atmink – moterys, kimbančios prie vedusių vyrų iš esmės nenori ilgalaikių santykių, ir joms visai nerūpi išsaugoti Tavuosius. Taigi, atsargiau.